לשיחת ייעוץ
ּ

חוק אשראי הוגן להלוואות

הלוואות חוץ בנקאיות היו תמיד, אבל נראה שלאחרונה הפופולריות שלהן גדלה. יוקר המחיה או העלייה ברמת החיים אולי הסיבות לכך… לא יודעת! אך מה שבטוח הוא שהיום יש דרישה גדולה יותר לפתרונות מימון. ההנחה הרווחת הייתה תמיד שהלוואות חוץ בנקאיות הן “נוחות” ויקרות ואילו הלוואות בנקאיות הן זולות יותר אבל ארוכות ומתישות יותר. אך לא עוד!

בזכות חוק אשראי הוגן שעבר באוגוסט 2017 (או בשמו המקורי “חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות”) ונכנס בימים אלה לתוקפו, שמטרתו לקבוע כללים ברורים בכל הקשור לקבלת הלוואות, ביניהם הגבלת הריבית, חובת הגילוי הנאות ועוד, המשימה צפויה להיות קצת יותר פשוטה ויעילה

למה חשוב שתכירו את החוק האשראי ההוגן להלוואות?

בין מטרותיו המרכזיות של החוק לספק הגנה ללווים ע”י קביעת כללי משחק ברורים לכלל נותני ההלוואות בהם בנקים וגופים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות בעזרת מספר סעיפים

  • הגבלת תקרת ריביתההלוואות והפיגורים לשיעור מקסימלי נמוך מהשיעור שהתקיים עד לכניסת החוק לתוקף. הגבלה זו מגדילה את האשראי במשק ומאפשרת גישה נוחה יותר לאשראי גם למי שהיה “חסום” עד כה
  • הגברת התחרות בין הגופים המלווים שיפעלו כולם ע”פ כללים אחידים ובתוך מסגרת ריבית צרה יותר
  • כלים לתיקון תקרות ריבית להלוואה ולפיגורים למניעת עליית שיעור האשראי הממוצע וכלים להרחבת מעגל הלווים הפרטיים במטרה לכלול בעתיד גם עסקים קטנים בתחום
  • שינוי בענישה למלווים שיפרו את הוראות חוק אשראי הוגן.

החוק חל על כל המלווים. גם בנקים וגם גופים שנותנים הלוואות חוץ בנקאיות, כמו חברות האשראי, בתי הלוואות, חברות להלוואות חברתיות ואפילו חברות ביטוח ובתי השקעות

חוזה הלוואה כתוב הוא חובה – חוק אשראי הוגן מבטל את “האותיות הקטנות”, סעיפים מעורפלים ועלויות שלא נאמרו מראש. גם התנהגויות לא ראויות כמו הפעלת לחץ לחתום מהר או לא לתת ללווה העתק מהחוזה טופלו במסגרת החוק. החוק קובע כי חוזה הלוואה יהיה בכתב. המלווה חייב לתת ללווה לעיין בו לפני החתימה ולאחר החתימה חייב לתת העתק חתום.

בין הסעיפים שחייבים להופיע בחוזה: סכום ההלוואה, מועדי התשלום וגובהו, גובה ריבית ההלוואה וריבית הפיגורים. כן יצוינו עמלות והוצאות שונות שיוטלו על הלווה, הצמדות למדד ותוספות שעשויות להשפיע על ההחזרים. בנוסף, יפורטו הפעולות בהן רשאי המלווה לנקוט אם אין עמידה בתשלומים.

העונשים על הפרת החוק – חריגה מהריבית המותרת תגרור קנסות גבוהים עד לעשרות אלפי שקלים. ריבית הגבוהה מריבית בנק ישראל ב-30% עלולה לגרור ענישה של עד שלוש שנות מאסר. גם חוזי הלוואהשאינם עומדים בדרישות החוק יביאו לענישה. על חלק מהגופים המלווים, ניתן להטיל עיצומים כספיים (עונש כספי) העשויים להגיע למליוני שקלים, אם לא יעמדו בדרישות החוק.

הנ”ל אמור להרתיע את המלווים ולהבטיח ללווים מסגרת מוסדרת ללקיחת הלוואות,

השאלה הנשאלת היא האם השינויים באמת ייגרמו לאשראי להיות יותר ברור ונגיש? הזמן יגיד…

גילוי נאות ! חלק מהחומרים מובאים מכתבה מעניינת מאוד שפורסמה באתרhttps://supermarker.themarker.com. מגיע להם פירגון

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ